Menu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis www.niskaemisja.info.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-665 ul. Nowowiejska 21/25

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Finansowanie redukcji niskiej emisji

Finansowanie przedsięwzięć przeciwdziałających niskiej emisji nie muszą sprowadzać się jedynie do działań doraźnych. Najczęściej skupiają się one na dofinansowaniu wymiany starych niskowydajnych kotłów na nowoczesne kotły niskoemisyjne (pracujące ze znacznie większą sprawnością), czy na działaniach termomodernizacyjnych budynków. Należy jednak brać pod uwagę również takie źródła finansowania, których zadaniem jest rozwijanie nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej i postępu technologicznego w tym zakresie.

Poniżej omówiono wybrane programy finansowania, szczególnie pomocne w walce z niską emisją.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Jednym ze źródeł finansowania jest Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko i następujące działania zawarte w programie:

Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet inwestycyjny 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z OZE

Środki w tym działaniu można przeznaczyć na wsparcie budowy i przebudowy:

 • lądowych farm wiatrowych,
 • instalacji na biomasę,
 • instalacji na biogaz,
 • w ograniczonym zakresie: jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej,
 • sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE do KSE.

Beneficjentami mogą być użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych (w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

Priorytet inwestycyjny 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

Wsparciem finansowym w tym obszarze mogą być objęte następujące działania:

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
 • budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda),
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, czy wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Beneficjenci to duże przedsiębiorstwa.

Priorytet inwestycyjny 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Wsparcie finansowe w tym obszarze przeznaczone jest na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych (wraz z wymianą na energooszczędne wyposażenia tych obiektów). Obejmuje:

 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalację mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego),
 • instalację  systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Beneficjentami są państwowe jednostki budżetowe i administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, państwowe osoby prawne oraz podmioty będące dostawcami usług energetycznych.

Priorytet inwestycyjny 4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia

W tym obszarze wsparcia wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

 • budowę lub przebudowę w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów,
 • kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze,
 • inteligentny system pomiarowy,
 • działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

Beneficjenci to przedsiębiorcy oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

W ramach powyższego obszaru wnioskodawcy  mogą uzyskać dofinansowanie na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia straty na przesyle),
 • likwidację węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa),
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
 • likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł emisji (pod warunkiem podłączenia budynków  do sieci ciepłowniczej).

Beneficjenci to jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Priorytet inwestycyjny 4.VI. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

W ramach tego obszaru wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie:

 • uzasadnionej ekonomicznie budowy, przebudowy instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną Kogenerację, wykorzystującą technologie w jak największym możliwym stopniu neutralną pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza,
 • budowy przyłączeń do sieci ciepłowniczych wykorzystujących ciepło użytkowe, wyprodukowane w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego,
 • rozbudowę/budowę sieci ciepłowniczych wykorzystujących energię ciepła odpadowego.

Beneficjenci to jednostki samorządu terytorialnego, działający w imieniu jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorcy i podmioty świadczący usługi publiczne.

Oś priorytetowa VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Priorytet inwestycyjny 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Obszarem wsparcia finansowego mogą zostać objęte:

 • inwestycje w infrastrukturę szynową,
 • zakupy niskoemisyjnych form transportu (norma co najmniej Euro 6),
 • zakupy pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa napędzane wodorem itp.)
 • budowy, rozbudowy oraz przebudowy sieci drogowych i szynowych.

Beneficjenci to jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz operatorzy publicznego transportu i zbiorowego.

Oś priorytetowa VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Priorytet inwestycyjny 7E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Wsparciem finansowym w tym obszarze mogą być objęte następujące działania:

 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart,
 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart,
 • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego,
 • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG,

Beneficjenci to przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wśród priorytetowych programów ochrony powietrza dofinansowywanych przez NFOŚiGW  w 2015 roku, w szczególności ograniczających niską emisję w gminie,  na szczególną uwagę zasługują:

1. Programy z obszaru „Ochrona atmosfery” mające na celu:

 • poprawę jakości powietrza,
 • poprawę efektywności energetycznej, poprzez:

- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej- LEMUR,

- dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,

- inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,

 • wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii poprzez programy:

- BOCIAN- rozproszone, odnawialne źródła energii,

- Prosument- dofinansowanie mikroinstalacji OZE,

 • system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

2. Programy międzydziedzinowe obejmujące:

 • wspieranie działalności monitoringu środowiska,
 • edukację ekologiczną,
 • wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,
 • Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych.

KAWKA – likwidacja niskiej emisji

Założeniem programu KAWKA jest „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Jest to jedno z kluczowych, usystematyzowanych działań, które mają dziś znaczący wpływ na ograniczanie niskiej emisji. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kooperacji z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dystrybuują środki NFOŚiGW do finalnych beneficjentów, wzbogacając je jednocześnie o środki własne.

Fundamentalnym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Szczególny akcent w programie kładzie się na działania ograniczające zanieczyszczanie powietrza pyłami zawieszonymi PM2,5 oraz PM10, a także emisję dwutlenku węgla (CO2).

Beneficjentami programu mogą być jedynie podmioty wskazane w planach ochrony powietrza, które opracowują samorządy i które wpisują się w cele programu, planując lub realizując działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na drodze:

 • poprawy efektywności energetycznej przy wykorzystaniu wysokosprawnych układów kogeneracji i odnawialnych źródeł energii (np. poprzez wymianę starych, lokalnych kotłowni węglowych na nowe, wysokosprawne źródła ciepła lub podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczych i ich rozbudowę, wspieranie lokalnych kotłowni na paliwa stałe kolektorami słonecznymi czy towarzyszącą tym zmianom termomodernizację budynków wielorodzinnych),
 • ograniczania emisji komunikacyjnej (np. poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach), które mają poprawić sprawność i udrożnić systemy komunikacji drogowej, a także poprzez rozbudowę systemów zasilających pojazdy transportu publicznego energią pochodzącą z gazu ziemnego (CNG, LNG) lub energią elektryczną, 
 • inwentaryzowania i ewidencjonowania lokalnych źródeł niskiej emisji grzewczej oraz przeprowadzania skutecznych kampanii edukacyjnych, pokazujących korzyści z ograniczania niskiej emisji oraz informowania o planowanych zakazach stosowania paliw stałych i innych działaniach zmierzających do ograniczania niskiej emisji.

W listopadzie 2014 r. NFOŚiGW podpisał z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnych 11 umów na łączną kwotę 160 mln złotych, które będą mogły pokryć do 45% kosztów dotowanych działań. O drugie tyle można będzie wystąpić do  funduszy wojewódzkich. Działania objęte programem będą mogły być realizowane na terenie miast mających więcej niż 10 tys. mieszkańców oraz w uzdrowiskach, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza stosowne normy. Udział w tej edycji zapowiedziało już ponad 50 miast i szacuje się, że program pozwoli na wyeliminowanie ponad 19 tysięcy starych, nieefektywnych źródeł ciepła pochodzącego ze spalania węgla.

Proces otrzymania środków jest kilkuetapowy:

1. NFOŚiGW ogłasza nabór wśród WFOŚiGW,

2. WFOŚiGW ogłasza nabór wśród gmin ze swojego województwa,

3. Gmina aplikuje o środki w imieniu swoich mieszkańców.

Kwota dofinansowania może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (do 45% można będzie pozyskać z NFOŚiGW w formie dotacji, a pozostałe 45% z WFOŚIGW w formie pożyczki lub dotacji).

BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Program powstał w celu ograniczania emisji CO2 i, aby to osiągnąć, propaguje większe wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii. Wspiera procesy kupna i instalacji małych i mikro-instalacji, które pozwolą na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby istniejących czy nowo budowanych budynków jedno lub wielorodzinnych. Dofinansowywane mogą być także źródła ciepła wykorzystywane na potrzeby budynków mieszkalnych. Wsparcie obejmuje m.in. źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację. Dopuszcza się zakup i montaż więcej niż jednej instalacji OZE lub więcej niż jednego odnawialnego źródła ciepła, łączącego się ze źródłem energii elektrycznej.

Potencjalni beneficjenci programu powinni wykazać przewagę inwestowania w OZE w stosunku do inwestycji w konwencjonalnej energetyce. Aby ułatwić to zadanie, NFOŚiGW chce stworzyć bazę inwestycji referencyjnych, z którymi można będzie porównywać planowane przedsięwzięcia.

Maksymalna wartość dofinansowania, które może przybrać postać preferencyjnej pożyczki, to 85% kosztów kwalifikowanych, a jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł. Maksymalny okres finansowania to 15 lat. Budżet programu do roku 2020 r. to 570 mln zł. Wnioski przyjmują banki, które zawarły umowy z  NFOŚiGW.

LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Program Lemur został pomyślany jako narzędzie służące pomocą w rozwoju budownictwa energooszczędnego poprzez odciążenie inwestorów i zdjęcie z nich części nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją nowocześniejszych, czyli bardziej sprawnych energetycznie obiektów.

Nadrzędnym celem tego projektu jest ograniczenie zużycia energii mające służyć redukcji emisji CO2 do atmosfery.  Jednym z powodów, a jednocześnie sposobów na osiągnięcie redukcji emisji CO2,  ma być projektowanie i budowanie energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych, które poprzez fakt zużywania mniejszej ilości energii będą mniej uciążliwe dla środowiska.

Z pomocą programu można dofinansować m.in.:

 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • koszty weryfikacji wykonanej dokumentacji projektowej,
 • nadzór inwestorski,
 • koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: koszty robocizny i nabycia materiałów oraz urządzeń pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, z wyłączeniem kosztów nabycia nieruchomości zabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakupu gruntu.

Beneficjentami programu mogą być:

 • podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 • samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu   terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które  realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.”

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a minimalny koszt przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 1 mln zł (wartość jest określana na podstawie kosztorysu inwestorskiego). Wsparcie może być udzielone w formie dotacji i pożyczki, bądź tylko samej pożyczki.

Pożyczka o maksymalnej wartości 1000 PLN/m2 dla klasy B i C oraz 1200 PLN/m2 dla klasy A powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza udzielana jest na okres maksymalnie 15 lat, z możliwością 18-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. Kwota ta jest oprocentowana na atrakcyjnych warunkach WIBOR 3M minus 100 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 2% w skali roku.

W przypadku osiągnięcia przez budynek określonej klasy energooszczędności A, B lub C, co musi być potwierdzone danymi licznikowymi, kwota pożyczki może być umorzona odpowiednio w wysokości 60, 40 lub 20%. Inwestor może uzyskać także dotację na pokrycie kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej. Dotację przyznaje się wg identycznego klucza jak przy umorzeniu pożyczki czyli, 60, 40 lub 20% - odpowiednio dla sytuacji, gdy budynek lokuje się w klasie A,B lub C.

Wypłata poszczególnych transz pożyczki następuje w formie refundacji poniesionych kosztów.

Dopłaty do domów energooszczędnych

Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych osób fizycznych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Program ma stanowić impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i, poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów, przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.  Dofinansowanie można uzyskać przy budowie domu jednorodzinnego, zakupie nowego domu jednorodzinnego czy zakupie lokalu mieszkaniowego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • dopłaty do kredytu (pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego),
 • niższych kosztów eksploatacji budynku,
 • podniesienia wartości budynku.

Programem mogą być następujący beneficjenci: osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny; osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego – także spółdzielnię mieszkaniową.

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Obszarem działania objęte są inwestycje uwzględniające efektywność energetyczną i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które skutkować będą ograniczeniem zużycia energii. Mogą to być:

1.Inwestycje LEME – czyli działania w zakresie:

 • poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania OZE,
 • termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania OZE.

2. Inwestycje Wspomagane – czyli działania inwestycyjne, które nie kwalifikują się jako Inwestycje  LEME, a obejmują:

 • poprawę efektywności energetycznej i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
 • wykonanie termomodernizacji budynku/ów i/lub  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte min. 30% oszczędności energii.

Beneficjenci to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE

Celem projektu jest większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,  a dzięki temu ograniczenie emisji CO2. Ten efekt można uzyskać właśnie przez rozpowszechnienie mikroinstalacji, które mogą służyć do produkcji energii elektrycznej, lub energii elektrycznej i cieplnej jednocześnie. Program wspiera stosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na zakup i montaż:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 • pomp ciepła,
 • elektrowni wiatrowych,
 • kolektorów słonecznych,
 • kotłów na biomasę.

Program jest adresowany do osób fizycznych, jak również wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, określanych jako sektor prosumentów, czyli podmiotów równocześnie konsumujących i produkujących „zieloną energię”. W ten sposób nastąpi promowanie nowych technologii, podniesienie świadomości społecznej oraz rozwój rynku dostawców urządzeń i firm instalatorskich co powinno.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i można je będzie składać w Banku Ochrony Środowiska, który jako jedyny bank zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. W pierwszym etapie realizacji programu, w latach 2015-2017, BOŚ będzie dysponował kwotą 200 mln zł.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zawiera się w przedziale od 100 do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i finansowanego przedsięwzięcia.

Za pomocą takiego wspomaganego kredyty można sfinansować nawet 100% kosztów kwalifikowanych, z czego w formie dotacji można uzyskać odpowiednio:

Dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):

 • do 20% dofinansowania w roku 2015,
 • do 15% dofinansowania po roku 2015.

Dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):

 • do 40% dofinansowania w roku 2015,
 • do 30% dofinansowania po roku 2015.

Nieco inne warunki obowiązują w sytuacji, gdy finansowana instalacja wykorzystuje więcej niż jedno odnawialne źródło energii, jednak ze względu na wielowariantowość oferty, najlepszym rozwiązaniem będzie odesłanie czytelnika do serwisu internetowego Banku Ochrony Środowiska (link poniżej).

Wśród licznych warunków formalnych znajdują się także następujące:

 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • brak możliwości współfinansowania przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

W ubiegłych latach program Prosument realizowany był także bezpośrednio przez NFOŚiGW, do którego o środki aplikować mogli przyszli prosumenci  za pośrednictwem lokalnych samorządów. Należy się spodziewać, że również w bliskiej przyszłości NFOŚiGW ogłosi nowe zasady realizacji tego programu. Tymczasem można jedynie polecić obserwację zmian w serwisie internetowym NFOŚiGW.

Inicjatywa Jessica

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Join European Support for Sustainable Investment In City Areas. Nazwa ta oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich i jest to wspólna inwestycja Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Program ma wpłynąć na rewitalizację obszarów miejskich, pobudzenie potencjału gospodarczego, ekonomicznego, a także społecznego w miejscach zdegradowanych. Chodzi tu o wspieranie rozwoju transportu, wodociągów i kanalizacji, rozbudowanie instalacji elektrycznych, a także inicjatywy rozwijające turystykę i przestrzenie biurowe.

Projekt ten to system unijnych pożyczek zwrotnych, które przyznawane są na inwestycje takie jak:

 • infrastruktura miejsca,
 • rozwój nieużytków poprzemysłowych,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • integracja odnawialnych źródeł energii z istniejącymi już budynkami.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że pożyczki w ramach projektu Jessica są przyznawane jedynie wówczas, gdy inwestycja może wygenerować zysk zapewniający w późniejszym okresie spłatę pożyczki. Program dedykowany jest dla przedsiębiorstw oraz samorządów chcących wpłynąć na rewitalizację obszarów miejskich.

Projekt wspomaga trwałe inwestycje miejskie. Finansowanie na podstawie zwrotnych instrumentów finansowych (w postaci pożyczek, wkładów kapitałowych czy też gwarancji) sprawia, że środki finansowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Wsparcie udzielane jest poprzez tzw. FROM-y czyli Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich.

Projekt Jessica nie jest adresowany jedynie do jednostek samorządu terytorialnego, chociaż można by odnieść takie wrażenie. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się również spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą.

Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o wytyczne określone w dokumentacji dostępnej na stronie www.bgk.com.pl. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl