Menu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis www.niskaemisja.info.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-665 ul. Nowowiejska 21/25

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Sekrety powietrza skażonego niską emisją

Niska emisja, to wszystkie zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza na wysokości do 40 metrów nad ziemią. Odpowiedzialne są za nią przede wszystkim lokalne kotłownie, indywidualne gospodarstwa domowe i rolne ogrzewane za pomocą paliw stałych i oleju opałowego oraz transport. W Polsce efekt niskiej emisji jest jeszcze bardziej potęgowany ponieważ domy ogrzewane są nieefektywnie, przy pomocy przestarzałych technologii co powoduje znaczny wzrost ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Kontrola jakości powietrza

W ramach przynależności do Unii Europejskiej, Polska, tak jak każde inne państwo członkowskie, w ramach programu EMEP (European an Monitoring Environmental Program) co roku przeprowadza inwentaryzację zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z różnych źródeł, w tym z niskiej emisji. Dzięki takim badaniom wiemy, z jakimi zanieczyszczeniami mamy do czynienia i który z krajów jest ich głównym emitentem. Niestety, Polska znalazła się w grupie państw o największym stężeniu substancji szkodliwych w powietrzu.

Skład powietrza - gazy i pyły

Odzwierciedleniem niskiej emisji jest smog unoszący się w powietrzu w okresie grzewczym nad miastami i wsiami, głównie w skupiskach domów jednorodzinnych. Emitowane zanieczyszczenia można podzielić na dwie podstawowe grupy: gazy oraz pyły.

PYŁY: są to maleńkie cząstki, które są mieszaniną różnych substancji toksycznych. Zawierają w sobie między innymi metale ciężki jak rtęć, kadm czy ołów oraz toksyczne związki chemiczne. Źródłem emisji pyłu są przestarzałe piece i spalane w nich węgiel i odpady, w tym plastik, transport i kotłownie. Rozróżniane są dwie wielkości pyłów określane symbolami PM.  PM 2,5  są to zupełnie małe cząstki, przenikające z układu oddechowego do krwi oraz PM10 - większe, osadzające się w układzie oddechowym. To właśnie pyły odpowiadają z największe zanieczyszczenie w naszym kraju. Odpowiedzialne są za mechaniczne uszkodzenia śluzówki układu oddechowego. 

GAZY: powstają w wyniku spalania paliw. Wśród najbardziej toksycznych gazów, charakterystycznych dla Polski wymienia się dwutlenek siarki, który pochodzi m.in. z zasiarczonego gazu i węgla, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla.

Wszystkie zanieczyszczenia są odpowiedzialne zatruwanie środowiska a w konsekwencji za całe spektrum chorób układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu rozrodczego i wielu innych.

Spis substancji szkodliwych

W związku ze szczególny zagrożeniem jakie niesie ze sobą niska emisja opracowaliśmy spis najbardziej niebezpiecznych substancji, jakie wdychamy wraz ze smogiem, które są charakterystyczne dla Polski. Pamiętajmy jednak, że wymienione zostały tu substancje, których stężenie w polskim powietrzu jest największe. Skład zanieczyszczeń może się zmieniać, w zależności od tego kto lub co jest emitentem. Inne zanieczyszczenia pochodzą z transportu, inne z indywidualnych gospodarstw domowych a jeszcze inne z lokalnych kotłowni.

 

Nazwa zanieczyszczenia

Opis

Szkodliwość

metale ciężkie: rtęć, ołów, kadm, miedź, chrom, mangan i inne Zawarte są w spalanych w domach odpadach. W procesie spalanie w zbyt niskiej temperaturze uwalniają się ze spalanych odpadów i wyrzucane są wraz z dymem przez. Są elementem pyłów (PM). Są szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt. Przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy a tym samym zatruwają glebę i rośliny, które jemy. Mają negatywny wpływ na układ nerwowy. Są przyczyną bezpłodności.
dioksyny Są to trujące związki chemiczne. Powstają podczas spalania tworzyw sztucznych zawartych w meblach, odzieży, plastikowych opakowaniach, gumie ect. w zbyt niskiej temperaturze (m.in. w domowych piecach i kotłowniach). Odpowiedzialne są za powstawanie chorób nowotworowych. Są również jedną z przyczyn bezpłodności, zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
dwutlenek węgla (CO2) Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych. W większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia powodując niedotlenienie organizmu.
tlenki azotu (NOx) Przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej i smogu. Powstają  w wyniku spalania paliw, głównie w silnikach samochodowych i elektrowniach.

Podrażniają oczy, skórę i drogi  oddechowe, wywołują duszący kaszel, bóle głowy i przyczyniają się do obniżenia odporności człowieka. Mają zgubny wpływ na wątrobę, śledzionę i krew. Podrażniają oczy, nos i gardło. Przyczyniają się do problemów z oddychaniem.

dwutlenek siarki (SO2) Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych. Jest jedną z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy. Jest to gaz wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka jak i całego środowiska, silnie drażniący układ oddechowy, oczy, nos, gardło i skórę. Ma również negatywny wpływ na układ krążenia.
chlorowodór (HCl) Połączenie chloru i wodoru a w połączeniu z wodą tworzy kwas. Powstaje w procesach spalania. Działa drażniąco na cały organizm człowieka.
fluorowodór (HF) Jest to gaz lub ciecz. Używany jest w przemyśle, między innymi do produkcji puszek aluminiowych, wytrawiania znaków i napisów na szkle. Fluorowodór jest toksyczny. Działa bardzo drażniąco na drogi oddechowe a także na skórę.
tlenek węgla Jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, gazu i paliw płynnych. Jest niebezpieczny ponieważ nie ma ani koloru ani zapachu.

Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co może prowadzić do śmierci. Oddziałuje także na centralny układ nerwowy.

trwałe chemiczne związki organiczne Stosowane były powszechnie w rolnictwie jako składniki aktywne w środkach ochrony roślin (pestycydy). Stosowano je również jako konserwanty do drewna i tkanin, plastyfikatory do tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Ponadto powstają jako produkty uboczne w procesach przemysłowych oraz w trakcie spalania tworzyw sztucznych w domowych piecach.

Są bardzo toksyczne i kumulują się w organizmach ludzkich i zwierzęcych. Na długo pozostają w środowisku. W połączeniu z parą wodną przenoszone są na dalekie odległości. W związku z wysoką szkodliwością wycofane zostały z użytku w przemyśle.

lotne związki organiczne Lotne związki chemiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu. Powstają również podczas spalania tworzyw sztucznych w domowych piecach. Mają negatywny wpływ na zdrowie organizmów żywych i środowisko naturalne.
Ozon (O3) Jest produktem reakcji chemicznych. Generowany jest przez sektor transportu, poprzez wydobywanie gazu ziemnego, a także przez składowiska odpadów i chemikaliów stosowanych w gospodarstwach domowych. Podrażnia  oczy, nos i gardło, wpływa na problemy z oddychaniem.
Benzo[a]piren (BaP) Powstaje w wyniku spalania drewna i odpadów oraz przy produkcji  koksu i stali. Emitowany jest również z silników samochodowych. Podrażnia  oczy, nos i gardło, wpływa na problemy z oddychaniem oraz cały układ oddechowy.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl