Menu

Rozpoczęcie gry gminnej: NIE niskiej emisji!

4 października rozpoczęła się gra STOP niskiej emisji!

Ogłoszone zostało pierwsze zadanie, w którym uczestnicy mają zgromadzić możliwie jak najwięcej pomysłów na ograniczenie niskiej emisji.

Nadesłane rozwiązania zostaną przeanalizowane przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., którzy przyznają uczestnikom dodatkowe punkty za propozycje o szczególnie istotnym wpływie ekologicznym.

Przebieg gry można śledzić na bieżąco na stronie internetowej http://grygminne.pl/niepolomice

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl