Menu

Rejestracja uczestników gry gminnej w Wadowicach

Trwa rejestracja uczestników gry adresowanej do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Wadowice.

Rozpoczęcie gry pt. „NIE niskiej emisji!” zaplanowano na 8 października 2015 r.

Gra składać się będzie z 4 zadań, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 listopada 2015 r.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl