Menu

Artykuł poświęcony niskiej emisji w Gazecie Niepołomickiej

We wrześniowym numerze Gazety Niepołomickiej ukazał się artykuł zatytułowany: "Co to jest niska emisja?".

Gazeta Niepołomicka należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej i jest wydawana w nakładzie 5.000 egzemplarzy. Gazeta kolportowana jest przez Urząd Miasta i Gminy, a także udostępniana za pośrednictwem serwisu internetowego Urzędu.

Link do numeru 9/2015: TUTAJ

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl