Menu

Wstępny terminarz pilotażu w gminie Wadowice

Uzgodniony został plan działań na terenie gminy Wadowice.

Między innymi przyjęto wstępne terminy szkoleń dla mieszkańców (wrzesień / październik 2015) oraz ustalono terminarz gry miejskiej dla dzieci i młodzieży. Określony został także zakres informacji na dedykowanej stronie internetowej Urzędu, poświęconej tematyce niskiej emisji.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl