Menu

Zakres pilotażu w gminie Niepołomice

Ustalony został ramowy harmonogram działań prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy oraz KAPE S.A. w ramach pilotażu.

Zaplanowano między innymi publikację cyklu artykułów dotyczących tematyki niskiej emisji (wrzesień-grudzień 2015), organizację wystawy producentów kotłów, dostawców paliw i materiałów na potrzeby termomodernizacji budynków (początek października 2015), a także prezentację Autobusu Energetycznego pod koniec sierpnia 2015 (www.autobusenergetyczny.pl).

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl